EVOLIUCIJA IR EPIDEMIJA

 

Mūsų dabarties bruožai

Gyvename ypatingu laikotarpiu. Daugelis žmonių tą jaučia intuityviai, kiti visai realiai – per fiziologiją. Kai kurie jautresni žmonės, išsaugoję dvasinio regėjimo dovaną, teigia, kad šiuo metu didžiuliu greičiu gamtoje vykstančios permainos pagal svarbą palyginamos nebent su gyvybės atsiradimu Žemėje. Nūdienos esmė – evoliucijos šuolis, vykstantis ne tik Žemėje, bet ir už jos ribų – visoje Visatoje. Ezoterikai žino, kad svarbiausias ir daugumai nematomas mūsų realybės lygmuo yra energinis: energiniai procesai evoliucijos šuolio sąlygomis galiausiai virsta drastiškomis stichinėmis nelaimėmis – sausromis, potvyniais, nuošliaužomis, gaisrais, audromis ir t. pan. Akivaizdu, kad šiuo metu gamtos pusiausvyra sutrikusi, staigiai kinta orai, vidurvasarį gali iškristi sniegas ar kruša, didėja seisminis aktyvumas, pabunda seniai miegoję ugnikalniai, atsiveria didžiulės smegduobės (https://bit.ly/2zB4fhx), nuolat šiltėja klimatas, tirpsta ledynai.

Oficialusis akademinis mokslas šių reiškinių paprastai nekomentuoja. Ir ne todėl, kad dauguma jų mokslo nepaaiškinami. Tiesiog vykdoma tradicinė informacijos slėpimo politika, o kai kas išverčiama taip, kaip naudinga šešėlinei pasaulio vyriausybei. Pvz., klimato atšilimas siejamas su technogenine žmonių veikla, todėl vis atviriau kalbama, kad šiai problemai įveikti reikia apriboti ir sumažinti žmonių skaičių Žemėje. Nors pasaulyje jau daugiau kaip šimtą metų egzistuoja pigios ir ekologiškos nedegalinės technologijos, galinčios neatpažįstamai pakeisti mūsų civilizacijos veidą.

Internete šiuo klausimu galime rasti labai daug informacijos. Kai kurie jos autoriai yra akademinio mokslo atstovai, pvz., Rusijos akademikė biologė Valentina Mironova, kuri savo iniciatyva iš įvairių šaltinių surenka ir supažindina žmones su naujausiomis evoliucijos naujienomis. Štai jos paskutinės 2020 m. balandžio mėn. 15 d. paskaitos įrašas: https://bit.ly/3dgioPy.

Ne visi gamtoje vykstantys procesai yra tokie drastiški. Daugelis pozityvių pokyčių vyksta ir kituose lygmenyse. Prognozuojama, kad iki 2030 m. Žemėje išnyks radioaktyvumas. (Radioaktyvūs cheminiai elementai yra nestabilūs, o jų stabilumas atitinka visuotinės evoliucijos principus – pasaulis turi būti stabilus.) Tokiu atveju galime tvirtinti, kad jau vien dėl to padidės žmonių amžiaus vidurkis, nes mūsų organizmas nuolat veikiamas ir išorinės jonizuojančiosios spinduliuotės, ir vidinės – radioaktyviųjų kalio 40K ir anglies 14C izotopų.

Gamtoje ir žmogaus organizme kinta vandens savybės. Galime tikėtis, kad išnyks vandenilio izotopas deuteris, kuris įeina į sunkiojo vandens sudėtį. Pastarasis slopina gyvybinius procesus.
Sudėtingi ir iki galo neištirti procesai vyksta žmogaus genome, t. y. jo DNR molekulėje, kuri yra ląstelių branduolyje. Ši sudėtinga makromolekulė susukta į dvigubą (dvigrandę) spiralę. Iki šiol visi žmonės turėjo po vieną tokią DNR spiralę. Galime spėti, kad prieš daug tūkstančių metų žmonės jau turėjo 12 DNR grandinių, tačiau dėl kažkokių priežasčių žmonija ėmė degraduoti, ir iš jų liko tik dvi. Šiuo metu kai kuriems žmonėms vyksta papildomų DNR grandinių atnaujinimo procesas. Maža to, dabar kai kurie vaikai gimsta su trečiąja DNR grandine, t. y. jų DNR molekulė jau yra trigrandė. Tokie vaikai pasižymi ypatingomis savybėmis.

Neseniai Australijos mokslininkai gyvose ląstelėse aptiko naują DNR darinį – „mazginę“ DNR molekulę. Yra pagrindo teigti, kad, kitaip nei dvigrandė, nauja atrastoji turi ne 64 kodonus (kodonas – genetinio kodo vienetas), bet 81.

Taigi mes mutuojame ir šios mutacijos yra pozityvios, suteiksiančios mūsų kūnams dar neregėtų savybių. Žmogaus fiziologija atnaujinama iš pagrindų. O kada jau viskas bus baigta? Manoma, kad, nepaisant didžiulės evoliucijos spartos, pats perėjimo į kitą civilizaciją laikotarpis užtruks iki XXII a. pradžios. Tačiau kai kurie mūsų organizmo pasikeitimai turėtų būti jaučiami jau visai greitai. Stebėkite save.

Žmogaus kūno cheminių organinių junginių pagrindas iki šiol buvo anglis (C). (Be anglies, į šių junginių sudėtį dar įeina vandenilis (H), deguonis (O), azotas (N) ir kai kurie kiti cheminiai elementai.) Tačiau nustatyta, kad kai kuriems žmonėms anglies atomai jau virsta silicio (Si) atomais. (Anglis, silicis, germanis (Ge) ir t. t. – tos pačios grupės cheminiai elementai, jų vienodos cheminės savybės, tad organiniuose junginiuose Si gali pavaduoti C.) Evoliucijos požiūriu tokie virsmai dėsningi, nes atitinka vieną iš pagrindinių evoliucijos principų – materijos koncentraciją. Žmonės, kuriems visa organinių junginių anglis pakeista siliciu, jaučia padidėjusį atsparumą šalčiui, karščiui; nuo stipraus terminio poveikio net pūslės neiššoka! (Ko gero, čia dar toli gražu ne visos savybės.) Kuriasi naujos gyvų organizmų organinės medžiagos.

Čia reikia padaryti vieną esminę pastabą: minėti pasikeitimai vyksta tik tada, kai žmogus tam pasiruošęs, t. y. kai leidžia jo sąmonė.

Tamsos jėgų reakcija

Atrodytų, viskas gražu, belieka pasidžiaugti. Deja, džiaugiasi ne visi, o kai kurie net labai susirūpinę. Sparti žmonijos evoliucija, tobulėjimas neatsiejamas nuo žmonių sąmonėjimo, jų kadaise buvusių savybių sugrįžimo. Tokie žmonės neišvengiamai turės perkainoti dabartines vertybes ir, atsisveikinę su vergiška praeitimi, pasijus laisvais žmonėmis. Jie supras, kad juos ilgą laiką engė, išnaudojo, prievartavo, maitojo, žudė, naudojo kaip laboratorines žiurkes ir t. t. Į viešumą išplauks protu nesuvokiamos valdančiosios kastos piktadarybės, epidemijos mastus įgavusios satanistinės orgijos su vaikų aukojimais, vampyrizmas (ne energinis, tikrasis), pedofilija, prekyba vaikais ir narkotinėmis medžiagomis, žmonijos genocidas, nusikaltimai, vykdomi ne tik prieš žmoniją, bet ir prieštaraujantys Visatoje veikiantiems evoliucijos principams. Ir kas tada buvusių išnaudotojų laukia? Žinoma, ne vien valdžios praradimas.

Ilgi žmonijos priespaudos tūkstantmečiai, sistemingai naudojama itin plati žmonijos slopinimo būdų visuma laukiamų rezultatų nedavė. Nepaisydama visų slopinimo sistemos pastangų, žmonija surado savyje jėgų, išnaudojo savo paskutinį šansą ir žengė tvirtą žingsnį naujos civilizacijos link. Šias jos pastangas džiaugsmingai palaikė Žemė ir visa Visata. Procesai, kurie šiuo metu didžiuliu greičiu vyksta žmonių organizme, Žemėje, visoje Visatoje, jau negrįžtami. Tačiau tamsos jėgos, kurios daug tūkstantmečių valdė Žemę, neketina pasiduoti, joms kelio atgal nėra. 2012 m. jų pastangos surengti žmonijos apokalipsę žlugo, taip pat kaip žlunga bandymai sukelti trečiąjį pasaulinį karą, nors daugelyje pasaulio regionų tvyro įtampa. Tačiau yra ir kitų priemonių – gerai užmaskuoti masinio naikinimo ginklai, visas jų arsenalas. Žmonių net nebūtina naikinti fiziškai. Užtektų gerokai pažeisti jų reprodukcinę funkciją, kitiems – integruoti absoliučios (skaitmeninės) kontrolės priemones ir tikslas pasiektas.

Su tokiu ginklu žmonija susidūrė 2019 m. pabaigoje. Turime omenyje pirmiausia staigiai išplitusį naują koronaviruso tipą. Koronavirusai – plati virusų šeima, kuriais gali užsikrėsti žmonės ir gyvūnai. Pats virusas buvo atrastas 1960 ir įgavo savo pavadinimą dėl išsisklaidžiusių apvalkalo plaukelių, kurie primena karūną, arba vainiką. Yra žinoma, kad koronavirusai gali sukelti susirgimus – nuo paprasto peršalimo iki sunkaus ūmaus respiracinio sindromo. Paskutinis iš atrastų koronavirusų sukelia susirgimą, įgavusį COVID-19 pavadinimą. Pastarasis pirmiausia pažeidžia kvėpavimo takus. Iki 2019 m. gruodžio mėn. protrūkio Uhane (Kinija) apie šį naują virusą ir jo sukeliamą susirgimą nieko nebuvo žinoma.

Ezoterikų pastebėjimai

Niekam ne paslaptis, kad naujas virusų ir bakterijų modifikacijas (mutacijas) galima gauti laboratorijose. Bet iš kur pačioje gamtoje atsiranda virusai ir bakterijos? Ir kas inicijuoja epidemijas, kurios gali peraugti į pandemijas? (Epidemijomis laikomi susirgimų mastai, užfiksuoti vienoje šalyje ir apimantys bent 5% visų šalies gyventojų. Kai infekcija peržengia vienos šalies ribas ir įgauna platesnius mastus, galime kalbėti apie pandemiją.) Tokių pandemijų Žemės istorijoje buvo ne viena. Skaudžiausios iš jų buvo maro: pirmoji 1120 – 1200 m. užfiksuota Indijoje, Vidurinėje Azijoje, Kinijoje, Sirijoje, Egipte, antrosios pikas buvo 1346 – 1353 m., o atskiri protrūkiai tęsėsi iki pat XIX a. Liaudis šią ligą pavadino „juoduoju maru“ ir „juodąja mirtimi“. Įvairiais vertinimais, nuo jos mirdavo nuo 30 iki 60% visų Europos gyventojų.

Įdomus dalykas – maro ir kt. epidemijos nuo seno būdavo siejamos su pranašiškais kometų pasirodymais dangaus skliaute. Ir čia nėra jokios mistikos. Kiekvienas dangaus kūnas – tai ne vien jo masė ar medžiaga, bet ir aplink jį susiformavęs energinis laukas, kurio įtaka visiems dangaus kūnams bei jų gyventojams yra esminė. Astrologija ne iš piršto laužta, bet susikūrė kaip realybės atspindys. Mokslas pripažįsta, kad Saulė ir Mėnulis daro įtaką žmonių savijautai bei elgesiui. Tai kodėl ši savybė turi būti svetima ir kitiems dangaus kūnams? Taigi skriejanti kometa keičia struktūrinį energinį Žemės lauką, kuria naują erdvę. Susidaro naujos gyvybės generavimo sąlygos, atitinkančios žemą išsivystymo lygį – virusų ir bakterijų. Kitaip sakant, kometa, kurios branduolys – „purvinas ledas“, įneša savas vibracijas, o jos aktyvuoja tokius gyvybės lygmenis, kurie su tomis vibracijomis rezonuoja. Ir per Žemę ritasi epidemijų ar pandemijų bangos. Dar heliobiologijos pradininkas Aleksandras Čiževskis (1897-1964) buvo nustatęs, kad tamsios Saulės dėmės (jų žemesnė temperatūra ir todėl žemesnis energinis lygmuo) sukelia epidemijas. Šios dėmės kuria erdvę, kuri atitinka vabzdžių ar virusų lygį.

Šie pavyzdžiai leidžia įvardyti dabartinės epidemijos varomąsias jėgas. Žinoma, virusus, bakterijas ir kt. gyvybės formas gimdo ir palaiko Žemė – moteriškos prigimties esybė. Tačiau šiame gyvybės kūrimo procese nepaprastai svarbus žmonijos vaidmuo. Juk žmonija su Žeme sudaro vieną nedalomą visumą, o jų ryšys palaikomas energijos mainais, t. y. mintimis. Žmogaus mintys yra ne tik didžiulė kūrybinė jėga, bet gali virsti ir ginklu, nukreiptu prieš juos pačius. Kokią informaciją epidemijos metu mums pateikia marionetinė valdančiosios kastos žiniasklaida? Ji detalizuoja epidemijos eigą, gerokai išpučia jos statistiką (susirgimų, mirčių skaičių), sergamumo mastus, kuria prognozes ir t. t. Tokio ažiotažo, o kai kurių vertinimais, psichozės tikslas kuo stipriau paveikti žmonių sąmonę. Įbauginti ir susirūpinę žmonės neišvengiamai skleidžia mintis, kurios kuria savąjį, ezoterikų terminais, egregorą. Pastarasis egregoras yra žemo dažnio, žemo energinio lygmens, todėl rezonuoja su koronavirusu. Virusas, kaip ir praskriejusios kometos atveju, įgauna puikų energinį palaikymą, epidemija stiprėja, aukų skaičius didėja.

Beje, manipuliavimas žmonių sąmone yra vienas pagrindinių žmonijos valdymo principų. Taip kuriamos visos religijos, religiniai stabai, sektos, keliamas didesnio ar mažesnio rango vadovų autoritetas. Žmonių mintis tereikia nukreipti reikiama linkme, ir jie patys jomis kurs atitinkamą erdvę, o jos energinės būsenos skatinami realizuosis norimi įvykiai bei scenarijai. Juk mes visi puikiai žinome, kokia veiksminga būna reklama, kai reikia parduoti užsigulėjusias prekes. Norime pabrėžti vieną esminį dalyką: žmonija įsikūrusi išskirtinėje Visatos vietoje – Žemėje. Todėl žmonių minties energija labai koncentruota, o pačios mintys yra komanda, kuri vykdoma Žemės ir Visatos. Žmogaus mintys visais laikais buvo didžiulė jėga, jo valdžios pamatas. Maža to, šiuo laikotarpiu jos stiprios kaip niekad. Tą puikiai žino ir Žemėje gyvenantys manipuliatoriai, kurie tarytum lėlininkai tampo žmones už virvučių, ir tie, kurie, siekdami savų interesų, atkeliauja iš tolimų planetų. Tačiau retas kuris žmogus tą supranta. O kam jam žinoti? Juk kitaip jo nesuvaldysi.

Mūsų nuomone, vienas ryškesnių manipuliavimo pavyzdžių yra Alberto Einšteino istorija. Dėl mokslo istorijoje neregėtos įvaizdžio kampanijos šis kuklus Berno patentinio biuro darbuotojas galiausiai virto žmonijos genijumi, nors jo reliatyvumo teorija klaidinga ir pateikia iškreiptą pasaulio vaizdą. (Beje, kaip aiškėja, jis ne vienintelis jos autorius.) Dar Bernardas Šou (1856-1950) sakydavo: „Valdymo menas yra gebėjimas organizuoti stabmeldystę“ (The art of government is the organisation of idolatry). Apskritai, jei organizuojama kokia nors plataus masto kampanija, vadinasi, šito kažkam reikia ir tas „kažkas“ yra, be abejo, ne žmonija. Kam reikėjo kanonizuoti A. Einšteiną ir jo teorijas? Kad mokslinis pažinimas būtų nukreiptas ne tuo keliu. Šiuolaikinė fundamentinė fizika išgyvena gilią krizę. Tačiau šalia jos egzistuoja ir slaptasis mokslas su savo unikaliomis technologijomis ir realesniu pasaulio supratimu.

Krikščionybė pranašauja „neišvengiamą pasaulio pabaigą ir antrąjį Mesijo atėjimą laikų pabaigoje“. Beje, visame pasaulyje yra apie 2 mlrd. krikščionių, tarp kurių nemažai giliai tikinčių. Galime neabejoti, jei tokiam scenarijui būtų nebyliai pritarta, mes jau seniai būtume sulaukę šios pasaulio pabaigos ir įsitikinę, kad biblinės pranašystės neišvengiamos. Laimei, ateities siužetus galime perrašyti su sąlyga, kad mes žinome, kaip tą padaryti, ir mūsų minties galia stipresnė už aklą daugumos tikėjimą. Artėjant 2012 m. ir majų kalendoriaus pabaigai, pasaulio pabaigos scenarijai buvo aktyviai skleidžiami internete. Šia tema sukurta nemažai kino filmų: Until the End of the World – 1991; End of Days – 1999; Day of Destruction – 2004; End Day – 2005; 2012 – 2009; Supernova – 2012; isp. Fin – 2012. Tai nėra nekalti pramoginiai filmai, jie provokuoja destrukcines mintis, kuriomis žmonės programuoja planetos ateitį.

Bet grįžkime prie koronaviruso. Mes neagituojame nepaisyti saugos priemonių ar ignoruoti Sveikatos apsaugos ministerijos karantininių nurodymų. Čia kiekvieno Lietuvos gyventojo reikalas. Tačiau ir šiuo atveju geriausia apsauga yra žmogaus būsena. Jeigu žmogus sąmoningai ir nedvejodamas atsiriboja nuo visų virusų ir bakterijų, t. y. jų nepriima, jis neužsikrės. Toks minčių veikimo mechanizmas yra paprastas – apie žmogų susikuria šios būsenos aukštadažnių vibracijų erdvė, o jos tankus apvalkalas, tarytum šarvas, nepraleidžia infekcijos. Bet jei tik žmogus ima abejoti ar, dar blogiau, įsileidžia išgąstį, nerimą, apvalkalas išnyksta, ir jis tampa pažeidžiamas. Kas maro pandemijos metu laidojo lavonus? Vienuoliai. Jie melsdavosi, ir gilus tikėjimas, kad Dievas juos apsaugos, jiems sukurdavo reikiamą būseną. Jie neužsikrėsdavo. Tiesa, mes neraginame sekti šių vienuolių pavyzdžiu, nes žinome, kad žinios yra stipresnės už aklą tikėjimą, jomis turi būti pagrįsti visi mūsų veiksmai.

Su kokiomis ateities perspektyvomis gali susidurti žmonija? Turime omenyje „natūraliai“ atsiradusias epidemijas ar kitas negandas. Nėra jokių garantijų, kad čia buvo paskutinis žmonijos išbandymas. Be to, aiškiai prasišviečia valdančiojo elito planai: karantino sukelta pasaulinė ekonominė krizė, chaosas, įbaugintų žmonių ir tautų psichikos būklė sukuria tinkamą progą pasiūlyti pasauliui išsigelbėjimą – finansinę šalių paramą, naują antivirusinę vakciną, kuri, kaip įtariame, turėtų būti dar vienas masinio naikinimo ginklas. Chaosas sudarytų sąlygas ir toliau sėkmingai plėtoti 5G ryšį bei diegti kitas žmonijos valdymo technologijas. Totali žmonijos kontrolė leistų reguliuoti jos populiaciją. Štai ko siekia šešėlinė pasaulio vyriausybė.

Kokie turėtų būti žmonių veiksmai? Norime pabrėžti, kad tylėjimas tolygus šių planų pritarimui. Todėl netylėkime, pasirašykime peticijas prieš prievartinę vakcinaciją, 5G ryšio technologijų diegimą, vienykimės. Jei būsime vieningi, mums niekas nieko nepadarys.

Prie ko veda negatyvios žmonių mintys, jau rašėme. Taip pat evoliucijos šuolio sąlygomis primygtinai patariama blogai apie save negalvoti (apie kitus irgi). Vyresniojo amžiams žmonėms jokiu būdu negalima galvoti apie mirtį. Ši sąvoka turi būti išbraukta iš mūsų sąmonės. Juk šiais laikais mūsų mintys išsipildo. Negatyvias mintis reikėtų keisti nuoširdžiu noru įsilieti į vykstančius evoliucijos procesus, sutikti naujos civilizacijos saulėtekį, kurti pozityvius planus. Tokios mintys sudaro geras prielaidas žmonėms kelti savo dvasingumą, tobulėti. Kita vertus, žmogus, kuris nekuria ateities planų, šios ateities ir neturi.