ŽMOGAUS SIELA IR IŠLIKIMAS

 

Išlikimo tema mes jau rašėme. Šiuo metu ta riba, kurią peržengus prasideda žmonių atranka, priartėjo kaip niekad. Tą liudija ir karštligiškas tamsos jėgų skubėjimas, vis didėjantis spaudimas „marmaliuotis“. „Pasimarmaliavę“ žmonės jau nepavojingi, ir jeigu tokių bus didžioji dauguma, tada klausimas išspręstas. Labai trumpai šį laikmetį galima apibūdinti taip: šiuo metu tarp tamsos ir šviesos jėgų vyksta žūtbūtinė kova dėl Žemės planetos, žmonijos, dėl kiekvieno žmogaus. Taip pat galime neabejoti – Žemėje vykstančius epochinės svarbos įvykius atidžiai seka visa Visata.

Netolimoje ateityje (įvairių nepriklausomų šaltinių nuomone, jau šį rudenį) Lietuvos gyventojų, visos žmonijos laukia chaosas, dideli neramumai, nerimo ir nevilties akimirkos... Taip pat žinome, kad tam tikrai žmonių kategorijai visi šie įvykiai suteiks džiaugsmo bei optimizmo, nes vis ryškiau spindės šviesa tamsaus tunelio gale, vis aiškiau pajusime artėjančią laisvę ir vergijos pabaigą. Žodžiu, bręsta permainos, kokių dar nebuvo Žemės istorijoje, o gal ir visoje Visatoje.

Šiame kelerių metų laikotarpyje žmonių galimybės išlikti nėra vienodos. Mūsų manymu, daugiau galimybių turi dvasingi žmonės. Mes juos atpažįstame pagal savus vertinimo kriterijus: sielos būklę, gyvybinės energijos lygį, sąmonės surinkties taško padėtį ir vibracijų dažnį. Tiesa, šie parametrai tarpusavyje susiję. Pvz., jei sielos likę nedaug, bus ir žemas gyvybinės energijos lygis.

Trumpai apibūdinkime šiuos parametrus. Jau minėjome, kad kova Žemėje vyksta dėl kiekvieno žmogaus. Tačiau žmogaus esmė yra jo siela. Taigi nė kiek neapsiriksime, teigdami, kad kova vyksta dėl kiekvieno žmogaus sielos. Siela žmogų daro žmogumi, jam suteikia žmogiškąsias savybes, kuriomis kadaise žmonija garsėjo, Kūrėjo kibirkštėlę. Žmogus, kuris prarado sielą, prarado ir savo esmę. Besieliai žmonės tamsos pasaulio nesunkiai valdomi, ir, patys to nesuvokdami, virsta tamsiųjų įrankiais. Todėl žmonių siela visuomet buvo tamsos pasaulio taikiklyje. Tačiau šiais laikais ji puolama kaip niekad – daugeliui žmonių iš sielos liko tik fragmentai, kiti ją išvis prarado – ji arba parduota, arba tamsiojo pasaulio ištraukta. Tokių žmonių perspektyvos pritapti naujajame pasaulyje neapibrėžtos.  

Jeigu žmogaus sąmonės surinkties taškas yra dviejų apatinių čakrų lygyje, su tokiu žmogumi sunku šnekėtis, nes jis netradicinės informacijos gali nepriimti. Atitinkamai jų būna ir žemas vibracijų dažnis.

Laimei, Lietuvoje dar yra nemažai žmonių, kurie išsaugoję nemažą sielos dalį, jų gyvybinės energijos lygis leidžia gyventi toliau, sąmonės surinkties taškas aukščiau vidurkio. Iš tokių žmonių galima tikėtis dialogo.  

Šitoje vietoje akcentuosime mūsų iniciatyvinės grupės ADOR tikslą. Mes esame už Lietuvą. O Lietuva mums pirmiausia yra paprasti, geri ir perspektyvūs žmonės. Taip pat mes esame ir už visą šviesiąją žmoniją, todėl parengėme metodikas, kurios leidžia sugrąžinti ir užfiksuoti ištrauktus sielos fragmentus. Norėtume pabrėžti, kad sielą sugrąžinti nėra labai sunku. Tačiau po akimirkos ji ir vėl gali būti ištraukta. Todėl sugrąžintą sielą būtina užfiksuoti, „pririšti“ prie žmogaus, tik tada ji bus apsaugota, o sykiu su ja ir jos šeimininkas. Tokiu atveju žmogus gauna didelę dovaną: atitinkamai pakyla jo gyvybinės energijos lygis. Juk siela žmogų palaiko ne tik savo sąmone, mintimis, bet ir energija.  

Taip pat turime sąmonės surinkties taško ir vibracijų dažnio kėlimo metodikas. Tiesa, pastarieji parametrai pakils tik tiek, kiek leidžia konkretaus žmogaus sąmonė. Dar galime aktyvuoti dešimt miegančių DNR molekulių spiralių ir kt. 

Gyvendami Lietuvoje mes pagal išgales norime prisidėti prie žmonijos vienijimosi proceso. Jis jau vyksta. Taip buvo visais laikais, nes bendros bėdos žmones vienija. Kai stiprios energetikos bendraminčių grupė pakankamai didelė, jos kolektyvinė sąmonė turi įtakos ir viso regiono sąmonei. Šiuo atveju vienijimasis vyksta per žmonių sąmonėjimą. Galima sakyti, kad mūsų tikslai egoistiški: mes norime gyventi tarp veiksnių žmonių.

Žmonių vienijimasis šiuo metu yra būtina išlikimo sąlyga. Tamsiųjų jėgų sistema, kuriai žmonija tėra eksploatuojami ištekliai, yra gerai organizuota. Nuo šios sistemos apsiginti galima tik sukūrus kitą sistemą – vieningąją žmoniją, kurios kiekvienas narys brangus visiems, kaip ir visa žmonija – kiekvienam iš jų. Tokioje žmonijoje vartotojišką požiūrį į žmogų pakeis nuoširdumas ir nesavanaudiškumas. Ir dar, vieningoji žmonija – būtina naujos Žemės civilizacijos sąlyga: arba vieningoji žmonija, arba jokios. Ir ji nėra utopija – šiuo metu vykstantys evoliuciniai procesai kosmose ir Žemėje tam sudaro visas prielaidas. Vieningi žmonės galės dalytis savo savybėmis, įgūdžiais, patirtimi, visais atžvilgiais evoliucionuoti, tobulėti ir stiprėti.

Jei kam kilo noras sužinoti daugiau, išsiaiškinti, rašykite, skambinkite, visa kontaktinė informacija yra mūsų svetainėje.

Iniciatyvinė grupė ADOR.