ŽEMĖS PERĖJIMAS Į KITĄ DIMENSIJĄ IR ŽMONIJOS PABUDIMAS

 

ĮKŪRĖJŲ ŽINUTĖ

Versta iš: https://bit.ly/2XIk9P3

Mūsų Žemę ir visą Saulės sistemą skalauja galingos kosminės energijos bangos, kurios iš pamatų kelia planetos ir visų jos gyventojų vibracijos dažnius.

Žemė išgyvena perėjimą iš trečiosios dimensijos į ketvirtąją, ir šis procesas nesustabdomas. Kosminė energija žadina ir kelia viso pasaulio žmonių sąmonę.

Vystantis mūsų sąmonei, žengiame pirmuosius žingsnius, įveikdami dualumą ir susiskaldymą.

Tie, kurie sugebės ištrukti iš trimatės sąmonės, galės džiaugtis, regėdami, kaip gimsta ir vystosi naujos ir nuostabios žmonijos epocha. Naujai žmonijai būdingas bendradarbiavimas, santykių su aplinka ir tarpusavyje harmonija, ramybė, visuotinis klestėjimas.

Tačiau norint įsilieti į naują Žemės tikrovę, būtina pasiekti ir išlaikyti aukštesnį sąmonės lygmenį: Saulėtekis išsklaido tamsą, meilė neapykantą nustelbia. Ir pateka skaisčioji Saulė, kai širdys atviros vienybei. Pasaulis jau kitoks – jis gaudo tavo mintį, kad būtų toks, kaip nori.

Dabar Žemėje, įsikūniję nemažai atvykėlių iš įvairių nežemiškų civilizacijų. Jų žvaigždiškos sielos kilusios iš kitų žvaigždžių sistemų, galaktikų ir net kitų Visatų. Visus traukia Žemės unikalumas, nes tik čia į vieną visumą susilieja tokios žmonių savybės kaip gebėjimas mylėti, džiaugtis, juoktis, būti laimingam. Kitose planetose dominuoja techninis ir materialinis vystymasis; jie nemoka taip mylėti ir jausti. Žemė – mūsų gimtieji namai, ir visoms žvaigždiškoms sieloms labai svarbu čia nugyventi žemiškąjį gyvenimą, išnaudoti visas galimybes, kurias suteikia Žemė ir jos civilizacija.

Priklausomai nuo savo specifikos Žemėje įsikūnijusios žvaigždiškos sielos kelia sau įvairius uždavinius. Štai kai kurie iš jų:

  1. Plėsti žmonių sąmonę ir taip juos ruošti gyvenimui aukštesnėse dimensijose. Tokia žvaigždiška siela gali būti kilusi iš civilizacijų, kurios turi šios srities įdirbį ir poveikio priemones, pritaikytas žemiškoms sąlygoms. Tokios sielos turi savybę vadovautis netradiciniais požiūriais ir padėti kitiems įveikti mūsų gyvenimo varžtus. Jie kitus skatina ir jiems padeda plėsti akiratį apie juos pačius bei jų galimybes.
  2. Daugelis Žemėje esančių gydovų kilę iš nežemiškų civilizacijų, turinčių didelę sveikatos gerinimo ir palaikymo patirtį. Dabar jie žmonėms padeda ištverti visus transformacijos proceso sunkumus. Kiekvienas iš jų turi unikalią gydymo dovaną, savus metodus ir įdirbį.
  3. Žvaigždiškos sielos gali vykdyti naujos informacijos skleidimo, švietimo ir mokymo misiją. Paprastai jie yra geri organizatoriai, novatoriai, išmanantys savo darbą ir mokantys sudominti kitus. Jie panaudoja savo gebėjimus, kurdami naujas visuomenines struktūras, vienydami žmones naujų motyvų ir interesų pagrindu.
  4. Kontaktuotojai perduoda žinias ir padeda užmegzti ryšį su aukštesniais mūsų tikrovės lygmenimis bei kitomis civilizacijomis. Savo savybių dėka jie informacinę ir energinę paramą teikia iš Aukštesniųjų jėgų. Daugelis jų tiesiog „atranda“ savo kontaktinius įgūdžius, „prisimena“ ankstesnę patirtį ir organiškai įsilieja į bendravimą tarp dviejų pasaulių.
  5. Yra ir tokių civilizacijų atstovų, kurie išgyveno savo planetos žūtį, įvykusią dėl jos gyventojų kaltės, todėl prisiekė neleisiantys, kad tokia tragedija pasikartotų Žemėje. Šios šviesios sielos moko vaikus mylėti, saugoti gamtą ir daryti viską, kas įmanoma, kad tik Žemė išliktų.
  6. Čia galėtų būti ir paprastų profesijų žmonės, kurie savo darbą atlieka su meile, kantrybe, noru rūpintis kitais. Jie į savo kasdienį darbą įneša savo nežemiškas žinias ir patirtį.

Į mūsų Žemę atkeliauja ir daug kitų tobulybę pasiekusių civilizacijų atstovų, kurie siekia išbandyti savo jėgas naujomis, daug sunkesnėmis sąlygomis. Jiems tai yra didžiulis išbandymas – nepaisant visiško nepritarimo, protesto, nesupratimo, maksimaliai atskleisti savo potencialą ir pažinti savo galimybes Žemės sąlygomis.