2020.10.17 VYKUSIOS KONFERENCIJOS

"GLOBALINIAI VISATOS, ŽEMĖS IR ŽMONIJOS POKYČIAI" AKIMIRKOS

 

 

Nepaisant piktojo koronaviruso COVID-19 pasipriešinimo, Lietuvos Ezoterikų Konfederacijos (LEK) 2020.10.17 konferencija pavadinimu „GLOBALINIAI VISATOS, ŽEMĖS, ŽMONIJOS POKYČIAI“ įvyko! Deja, virusui pagrūmojus, puiki salė, talpinanti 120 žmonių, buvo apytuštė. Šiaip ar taip, ši konferencija – LEK istorijos puslapis.

Konferencijoje pasirodė naujų žavių veidų. Kairėje – Tibeto medicinos specialistas Giedrius.

Kita nauja žavi dalyvė – IT specialistė Domantė, kurios pagalba, kuriant naują LEK svetainę, buvo neįkainojama (pirmosios nuotr. dešinėje ir antrojoje). Nuotraukas pateikiame taip, kaip nufilmavo fotografas. Žavioji ponia Rasita turi nemenkos administracinės patirties, bet domisi ezoterika. Ji į konferenciją atkeliavo net iš Labanoro.

Konferencijos prezidiume – LEK senbuviai: laikinai einantis LEK prezidento pareigas Rimantas Zajančkauskas ir konferencijos vedėjas Leopoldas Tarakevičius.

Pirmąjį pranešimą „Transcendentinė meditacija – sąmonės vystymo technika. Kaip tai keičia mūsų fiziologiją ir aplinką?“ skaitė meditacijos mokytojas Darius Rutkys. Darius LEK konferencijų naujokas, tačiau jo pranešimas sukėlė didelį susidomėjimą.

Antrojo pranešimo „Pasaulis epochų sandūroje“ autorius – įspūdingo profilio savininkas, fizinių mokslų daktaras Andrius Olekas. Jo pranešime gausu iliustracijų, nemažai unikalios, sunkiai įtikėtinos informacijos.

Trečiąjį pranešimą „Žmogaus atoveiksmis į globalius Visatos pokyčius“ padarė nesenstantis LEK veteranas, LEK eksprezidentas, žmogus, daug prisidėjęs prie ezoterizmo judėjimo Lietuvoje, Leopoldas Tarakevičius. Leopoldas ateities įvykius nušvietė kaip istorikas, turintis įspūdingą religijotyros žinių bagažą.

Ketvirtojo pranešimo „Šio laikmečio iššūkiai – planetų ingresijos ir dangaus konsteliacijos“ autorė astrologė Jūratė Gutauskaitė. Jūratė tik neseniai įsiliejo į LEK gretas, tačiau jau yra aktyvi jos narė. Jos pranešimo esmė – ateinančios permainos astrologės požiūriu.

Garbingiausias konferencijos svečias, akademikas, profesorius, Lietuvos mokslo premijos laureatas Romualdas Grigas pasakojo, su kokiomis problemomis susiduria lietuvių tauta naujame istoriniame laikotarpyje: „Tauta istorijos ir civilizacijos kelyje“. Profesoriaus pateikta padėties analizė pasižymėjo akademiniu gilumu. Jis su širdgėla kalbėjo apie dabartinės Lietuvos klystkelius ir apie tai, kaip naujais laikais maitojama lietuvių kalba – tautos kultūros pamatas.

Baigiamąjį konferencijos pranešimą padarė laikinai einantis LEK prezidento pareigas, vienas stipriausių Lietuvos bioenergetikų (jis neturėjo įgimtos dovanos, bet viską pasiekė darbu) Rimantas Zajančkauskas. Jo pranešimo tema: „Žmonija evoliucijos šuolio sąlygomis: kaip pasitiksime drastiškas permainas?“ Rimantas yra praktikas, todėl nagrinėjo sunkumus, su kuriais teks susidurti ne tik Lietuvos žmonėms, bet ir visai žmonijai, ir kaip juos įveikti. Jo pranešime daug ezoterinės informacijos.

Po kiekvieno pranešimo lektoriai gaudavo gražią ir skanią dovanėlę. Nepaisant nedidelio konferencijos dalyvių skaičiaus, salės atmosfera buvo gera, nuoširdi, geranoriška.